Cornelie C. Bestová


Řazení:
Trest smrti v německo-českém porovnání

Trest smrti v německo-českém porovnání

Téma, jímž se kniha zabývá, je živé nejen u nás, ale i v zahraničí. Autorčin objektivizující pohled, opřený o bohatý srovnávací materiál, nemalou měrou přispívá k získání nadhledu nad závažným problémem, o němž se často vedou vášnivé diskuse.

více