Thomas Hylland Eriksen

Thomas Hylland Eriksen (*1962) je profesorem sociální antropologie na univerzitě v norském Oslu. Jeho bádání je zaměřeno na dvě fundamentální témata: porozumění současnému světu a pochopení, co znamená být člověkem. Většina jeho děl má srovnávací a interdisciplinární charakter. Hlavními okruhy jeho vědeckého zájmu jsou etnicita, nacionalismus, globalizace a multikulturalismus, a to jak ve skandinávském, tak celosvětovém kontextu. Je autorem několika učebnic antropologie a spřízněných oborů. Kromě odborných děl je Eriksen autorem řady esejů a publikací určených běžným čtenářům, pravidelně přispívá do novin a živě se účastní společenských debat na nejrůznější témata. V roce 2002 mu Norská vědecká rada udělila cenu za „imponující nasazení při zprostředkování a popularizaci vědy“. T. H. Eriksen také několikrát přednášel v České republice, jeho knihy byly přeloženy do 22 jazyků.

Řazení:
Odpady

Odpady

Profesor Thomas Hylland Eriksen ve svých knihách systematicky mapuje nežádoucí průvodní jevy modernity, tentokrát se zaměřuje na odpad.

více
Tyranie okamžiku

Tyranie okamžiku

Také si lámete hlavu nad tím, proč musíte pořád odkládat zásadní a průlomové projekty, zatímco zvládat každodenní agendu se vám daří jen s nasazením všech sil?

více
Syndrom velkého vlka

Syndrom velkého vlka

Dotisk 2019. Tématem pozoruhodné knihy z pera známého norského sociálního antropologa je spokojenost. Přístupnou a čtivou formou se autor snaží odpovědět na otázku, čím se vyznačuje šťastný a hodnotný život.

více