Přehled: Rok vydání - 2006

Řazení:
Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další
Přehled práva duševního vlastnictví 2

Přehled práva duševního vlastnictví 2

Kniha je věnována základním a obecným otázkám českého autorského práva, především se zabývá právy osobnostními a právy majetkovými, včetně zásad práva autorského, to vše s uvedením příkladů a vybraných judikátů.

více
Německé menšiny v právních normách 1938—1948

Německé menšiny v právních normách 1938—1948

Publikace přináší soubor studií pojednávajících o postavení příslušníků německých menšin v jednotlivých evropských zemích před druhou světovou válkou, během ní a po jejím skončení. Každá ze studií je doplněna přetištěnými dobovými právními normami, které postavení osob německé národnosti upravovaly.

více
O zdravých vztazích mezi lidmi

O zdravých vztazích mezi lidmi

Další kniha psycholožky Miluše Soudkové, která působí od konce 60. let v USA, se zabývá mezilidskými vztahy, velmi srozumitelnou a čtivou formou podává jak jejich rozbor, tak současně návod na jejich zkvalitnění.

více
České živnostnictvo v letech 1945—1960

České živnostnictvo v letech 1945—1960

Dosud velmi málo probádané historické téma z pera renomovaného historika profesora Pavla Marka. 

více
Liduprázdno (akční vakuum)

Liduprázdno (akční vakuum)

Nová próza Jindřicha Zogaty směřuje k propojení jeho dřívější a dnešní poetiky, jeho včerejších a dnešních témat.

více
Právo na odpor a občanskou neposlušnost

Právo na odpor a občanskou neposlušnost

Autor čtenáři přibližuje téma jak v právněteoretické, tak i v politologické rovině. Zabývá se jeho historickým vývojem, rozšířil komentář britské, české, slovenské a německé pozitivněprávní úpravy práva na odpor a větší pozornost věnuje úvahám o občanské neposlušnosti.

více
Řazení:
Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další