Přehled: Rok vydání - 1996

Řazení:
Předchozí | 1 | 2
Strategie sociální transformace české společnosti a jejich úspěšnost v parlamentních volbách 1996

Strategie sociální transformace české společnosti a jejich úspěšnost v parlamentních volbách 1996

Sociologická studie přehledně popisuje a hodnotí různé strategie reprezentované politickými stranami, hnutími či jednotlivci.

více
Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina

Celistvý obraz neklidných dějin Bosny a Hercegoviny od středověku až po naše dny. Autor se snaží postihnout historické kořeny současné složité situace, popsat vzrůstající napětí mezi zdejšími národy, odhalit příčiny ozbrojeného konfliktu a přiblížit jeho průběh.

více
Česká přináležitost k Západu v letech 1815—1878

Česká přináležitost k Západu v letech 1815—1878

Jeden z našich současných historiků zpochybňuje ve své publikaci tradiční představu české obrozenecké společnosti ovlivňované zejména slovanskými, rusofilskými a panslavistickými proudy. V širokých souvislostech líčí naopak západní tendence a jejich vliv na významné postavy devatenáctého století.

více
Největší politický proces

Největší politický proces

Rozsáhlá publikace o známém politickém procesu československého komunistického režimu vychází ze studia dobových dokumentů. Vedle výkladové části obsahuje archivní dokumentaci, obrazovou přílohu a jmenný rejstřík.

více
Transformace české společnosti (1989—1995)

Transformace české společnosti (1989—1995)

Sedm studií autorů z různých společenskovědních oblastí, jejichž společnou snahou byl co nejobjektivnější a informačně podložený výklad procesů, kterými procházela naše společnost od roku 1989. Kniha je doplněna množstvím tabulek a grafů a stává se i cenným pramenným materiálem.

více
Trest smrti v německo-českém porovnání

Trest smrti v německo-českém porovnání

Téma, jímž se kniha zabývá, je živé nejen u nás, ale i v zahraničí. Autorčin objektivizující pohled, opřený o bohatý srovnávací materiál, nemalou měrou přispívá k získání nadhledu nad závažným problémem, o němž se často vedou vášnivé diskuse.

více
Řazení:
Předchozí | 1 | 2