Přehled: Rok vydání - 1995

Řazení:
1 | 2 | Další
Zítra jedeme, synu, pojedeme transportem

Zítra jedeme, synu, pojedeme transportem

Sugestivní deník, jehož autorem byl český Žid internovaný v Terezíně, vznikal v letech 1942—1944. Byl nalezen až o čtvrt století později a stal se mimořádným svědectvím terezínského utrpení.

více
Arcibiskup Stojan

Arcibiskup Stojan

Kniha přibližuje velkou osobnost českých církevních dějin 20. století. Vedle kapitol o Stojanově životě a díle se zabývá rovněž jeho vztahem ke Slovensku a slovenskými ohlasy na arcibiskupovu činnost.

více
Zrazená revoluce

Zrazená revoluce

Vydání autorova klíčového díla doplňuje pohled na dějiny první poloviny 20. století o důležitý rozměr. Kniha u nás vyšla poprvé od roku 1937.

více
Charta 77 a právní stát

Charta 77 a právní stát

Autor, známý právník a politik, se v této publikaci zabývá obdobím počínajícím vznikem Charty 77 a končícím problematikou vytváření demokratického právního státu po listopadu 1989.

více
Občanská společnost v moderním státě

Občanská společnost v moderním státě

Zasvěcená a čtivě napsaná politologická studie, v níž nám autor nabízí teoretický, historický i zcela současný pohled na aktuální problematiku.

více
Národní shromáždění 21.-28. srpna 1968 /3/

Národní shromáždění 21.-28. srpna 1968 /3/

Účelem rozsáhlého edičního projektu je v kritických vydáních zpřístupnit nejzávažnější, většinou dosud nepublikované dokumenty vztahující se k období Pražského jara.

více
Řazení:
1 | 2 | Další