ThDr. Zdeněk Libosvar


Řazení:
Arcibiskup Stojan

Arcibiskup Stojan

Kniha přibližuje velkou osobnost českých církevních dějin 20. století. Vedle kapitol o Stojanově životě a díle se zabývá rovněž jeho vztahem ke Slovensku a slovenskými ohlasy na arcibiskupovu činnost.

více