Jozef Žatkuliak


Řazení:
Federalizácia československého štátu 1968—1970

Federalizácia československého štátu 1968—1970

Edice Prameny k dějinám československé krize v letech 1967—1970, díl 5/1, mapuje vývin přeměny československého unitárního státu na „složený“ státní útvar či spíše sociální, historický, politický a hlavně státoprávní pohyb vedoucí ke vzniku česko-slovenské federace.

více