Právnicko-ekonomická edice

Právnické učebnice autorů působících zejména na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Řazení:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Další
Civilní kodexy 1811—1950—1964

Civilní kodexy 1811—1950—1964

Autoři připravili k vydání komplexní pomůcku pokrývající vývoj kodifikace občanského práva, počínaje slavným ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) z roku 1811 a konče velkou novelou z roku 1991.

více
Trest smrti v německo-českém porovnání

Trest smrti v německo-českém porovnání

Téma, jímž se kniha zabývá, je živé nejen u nás, ale i v zahraničí. Autorčin objektivizující pohled, opřený o bohatý srovnávací materiál, nemalou měrou přispívá k získání nadhledu nad závažným problémem, o němž se často vedou vášnivé diskuse.

více
Občanské právo procesní 2

Občanské právo procesní 2

Autorka doplnila první úspěšný díl, který se zabývá řízením nalézacím, o řízení následná.

více
Vládní orgán moderního státu

Vládní orgán moderního státu

Autor se zabývá jedním z poměrně rozsáhlých politologických, státovědných a ústavněprávních témat — studiem teorie a praxe moderního státu. Zajímavě napsanou knihu doplňuje podrobný poznámkový aparát a soupis literatury.

více
Bankovnictví

Bankovnictví

Důraz při psaní tohoto studijního textu byl kladen na objasnění podstaty a fungování dvou nejdůležitějších institucí bankovního systému — centrální a obchodní banky. Rovněž popis bankovních operací se soustředil především na ty nejdůležitější — vklady, úvěry a platební styk.

více
Občanské právo procesní 1

Občanské právo procesní 1

Autorka podává výklad předmětu srozumitelně, sdělně a přehledně.

více
Řazení:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Další