Edice současného myšlení

Díla významných soudobých myslitelů působících v různých oborech.

Řazení:
1 | 2 | 3 | Další
Jaká Evropa?

Jaká Evropa?

Příručka podává v hutné a přitažlivé zkratce dějiny let 1945—1989. Má stavebnicovou strukturu, jež umožňuje sledovat problematiku chronologicky nebo věcně.

více
Sekularizovaný svět a evangelium

Sekularizovaný svět a evangelium

Většina statí psaných v padesátých a šedesátých letech vznikala v přímém kontaktu s mladými lidmi, aby jim pomohla řešit otázky, které si kladli. Knihu doplňuje důležitý text Česká otázka v průběhu století.

více
Filosof T. G. Masaryk

Filosof T. G. Masaryk

Ve své letité badatelské práci se autor zabýval myslitelskou osobností T. G. Masaryka. Soubor studií, které postupně vznikaly v letech 1989—1994, tuto práci završuje a zároveň významně doplňuje obraz Masarykova myšlení pro dnešní dobu.

více
Charta 77 a právní stát

Charta 77 a právní stát

Autor, známý právník a politik, se v této publikaci zabývá obdobím počínajícím vznikem Charty 77 a končícím problematikou vytváření demokratického právního státu po listopadu 1989.

více
Občanská společnost v moderním státě

Občanská společnost v moderním státě

Zasvěcená a čtivě napsaná politologická studie, v níž nám autor nabízí teoretický, historický i zcela současný pohled na aktuální problematiku.

více
My a ti druzí

My a ti druzí

Ve sbírce esejů se znalec moderních dějin zamýšlí nad smyslem dějin, jejich subjektivitou a funkcí smíchu a vtipu v nich.

více
Řazení:
1 | 2 | 3 | Další