Knihy dokumenty

Významné události našich i světových dějin zpracované renomovanými historiky.

Řazení:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další
Nová Evropa

Nová Evropa

Masaryk napsal Novou Evropu v Rusku roku 1917 „nemaje k dispozici skoro žádné literatury“. Měla „objasnit našim vojákům zásadní problémy války“.

více
Zítra jedeme, synu, pojedeme transportem

Zítra jedeme, synu, pojedeme transportem

Sugestivní deník, jehož autorem byl český Žid internovaný v Terezíně, vznikal v letech 1942—1944. Byl nalezen až o čtvrt století později a stal se mimořádným svědectvím terezínského utrpení.

více
Zrazená revoluce

Zrazená revoluce

Vydání autorova klíčového díla doplňuje pohled na dějiny první poloviny 20. století o důležitý rozměr. Kniha u nás vyšla poprvé od roku 1937.

více
Největší politický proces

Největší politický proces

Rozsáhlá publikace o známém politickém procesu československého komunistického režimu vychází ze studia dobových dokumentů. Vedle výkladové části obsahuje archivní dokumentaci, obrazovou přílohu a jmenný rejstřík.

více
Pět kapitol o Únoru

Pět kapitol o Únoru

Únor 1948 se stal tématem mnoha studií u nás i v zahraničí. Předností této rozsáhlé publikace je, že mohla čerpat také z archivů zpřístupněných až po roce 1989. Díky tomu v úctyhodné šíři doplňuje již známá fakta o státním převratu a jeho mechanismech.

více
ČSR a SSSR 1945—1948

ČSR a SSSR 1945—1948

Sborník dokumentů postihuje krátké, ale událostmi kypící období československých dějin. Narůstající hegemonie komunistické strany ve vnitřním vývoji státu byla doprovázena formováním zahraničněpolitické linie, v níž stál na nejpřednějším místě vztah k Sovětskému svazu.

více
Řazení:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další